Важен е баланса. Златния път е най-правилния.
Той е съвършенство, красота. Всяко добро качество отишло в крайност става не добро дори опасно. Трябва да има нещо от другата страна, което да го спре навреме. И така да се срещнат някъде по средата.
Как обаче да разбереш, че правиш правилното когато си строг например?
Помисли си: Това, което ще направя сега ще донесе добро само на мен или ще бъде и в полза на другия?
Първото идва от ЕГОТО ти и е неправилно, 2-рото от ОБИЧТА, а тя никога не греши.
Бъди добър човек, когато се налага добави и СТРОГОСТ, но мисли и за другите да са добре, не само за теб си.
В нашия свят на КРАЙНОСТИТЕ търси и се стреми към баланса във всичко.
Обединявай, регулирай, комбинирай.
Това носи красота, стабилност, здраве.
Очите да гледат към Небесата, но краката да са стъпили здраво на земята.
Иначе ще ПАДНЕШ.

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *