От къде идват твоите проблеми? Разбери и промени. Греховете в които е паднал всеки човек днес.

Със създаването на света ни Вс-ния дава инструкции за хората за спокоен, щастлив, изобилен и благословен живот- рая на земята. 💛 Живеем в свят на причинно следствените връзки правиш -получаваш.

Всичко е следствие на твоите мисли, думи, действия от преди. Когато те са неправилни или не морални се създава хаос и

злото се засилва.

На добрия човек Вс-ния никога не дава лошо- закон.

В инструкциите от С-здателя има Препоръки– (желателно е да го правиш),

но има и Забрани (това не бива да се върши).

Тук ще се спрем на 2-рите

Те се отнасят за  отношенята на:*човек с В-сшата сила,  *човек със себе си и

*с другите хора

Когато някой ги нарушава, той нанася щети както на физическото си тяло така и на душата. Някои от тях са непоправими. Така навлича към себе си състояние опредлено в мъдрите книги на духовна см’ъ.рт-и усещане близко до прокълнатост  ( депресия, стрес, болести, липса на енергия, радост и късмет, бедност, мързел, липса на контрол над себе си, невъзможност да се наслаждава на живота и много други все негативни неща ( мисли, емоции, реалност)

Душата му физически намалява, тя отслабва. Частици от нея остават заключени в плен там в греха и трябва да се върнат. Такъв човек доброто започва да вижда като зло- не вижда правилно реалността (може дори и да се хвали и гордее с греха си) и да пада още по-ниско в нещастието си.

 

Хората имат забрана за:

🔶Вяра в много Б-гове или различна сила от Вс-ния (който няма форма, пол, ръст, кг)

🔶Забрана за идоли– човек може да идеализира хора, себе си, дете, работа, идея, пари. Всичко което постави пред и над Вс-ния се превръща в идол. В света ни няма нещо независимо от С-здателя. Зад всяка болест, вой- на, политика, обида от друг човек, зло, Вселената стои Ви-сшата сила. Ако ти не виждаш Него в това, и го изключваш от цялата картина, влизаш в нарушение на тази основна заповед. Онова, което ти се случва идва от Тв-реца и то отговаря на нивото на което се намира твоята душа сега, света е само инструмент през който стига до теб.

Каквото имаш ти е единствено от Вс-шата сила и само на Него трябва да се уповаваш, молиш и разчиташ.

🔶Неуважение към С-здателя ( Висша сила/Източник/ Тво-ец), мисията която ти е отредил и всичко което ти е дал, жалване, оплакване (освен ако не търсиш помощ) 

🔶Спомеване на Бож-вените свещени имена, без сериозна причина и напразно, заличаването им, напяването им в мантри, медитации с цел лична изгода

🔶Не е позовлено упование в амулети, гривни, светци, картинки, рисунки, посредници и др.

🔶Забрана за гадаене на бъдещето: карти таро, гледане на кафе и др.

🔶Практики с цел лична изгода– тип вуду, шамански ритуали и подобни.

🔶Забранени са: Магьосничество, комуникация с духове, извънземни, починали, ангели, архангели и всякакви мистични сили и същности ( те могат да идват от недобро място). Също четенето на книги с  изброените (даже и от любопитство) или следването на хора които комуникират с тях.

”НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА СЕГА”  е казал Вс-ния за днешното ни поколение.

🔶Забрана за отправяне на молитви към тях,

🔶Вяра в лъжливи пророци. (В съвременния свят на земята няма истински пророци)

🔶 Заклинания, проклинане

🔶Не спазване на обещания, Б-гохулстване, заклеване- обети ( всяко заклеване отива с името на С-здателя)

🔶Кремация на починал човек- душата му не може да намери покой

🔶Татуиране

🔶Неуважение към родителите– физически или псих.

🔶Кражбафизическа или морална не можеш да взимаш нещо което принадежи на друг- предмети, пари, къща, жена, мъж, заслуги… човек може да открадне и чувствата на другите. ( като злоупотребява или заблуждава)

Най-голямата кражба е пилеене на времето.

🔶Не са позволени работа, професии и бизнес от типа на платена любов, наркот. и подобни

🔶Лъжа– няма благородна лъжа. ( освен ако не спасяваш човешки живот). Можеш да спестиш истината като не я споменеш, но да изкривиш реалността, както ти  е удобно е забранено. Лъжата е един от най-големите грехове, който отрязва  душата от Източника и.

🔶Омраза -тази емоция е създадена от Вс-ният с една цел- човекът да мрази злото което се намира на първо място вътре в самия него. За този, който чувства омраза към друг ‘Вратитие в небесата за разкаяния’ са затворени.

🔶Забранено е да мразиш, обиждаш и да клюкариш, освен за други и за себе си

🔶Завистта е грях, да караш друг да ти завижда също. Може да обърнеш тази емоция положително за мотивация и развитие.

🔶Мъст– забранено е да се отмъщава.

🔶Забранява се приканване на друг човек към грях .

🔶 Жестокост към животните и природата. Целия свят е създаден, за да служи на човека, той да изпълнява мисията си и да помага на Вс-ния, но има предписания кое и как може да се ползва хуманно. Лов на животни за хоби и удоволствие е забранен.

🔶Абсолютна забрана за:

Злословие, клюкарене, интриги, сплетничене, съдене, месене в живота на другите, гледане на тях (освен ако не те мотивират или учат ), завист. Разказване на лъжливи истории за хората. Обсъждане даже и да е истината- (освен ако не предпазваш човек от беда), злепоставяне, унижение, псуване или уронване репутацията и името на човек, особено публично. Физически или психически тормоз, у-б.во ( физическо или душевно- засрамването на някой е душевно такова например)

Ако нещо от изброените се е случило трябва да се извиниш лично на пострадалия и да поискаш прошка от него.

🔶Не са позволени лъжесвидетелстване, поткуп, липса на: справедлив съд, морал и честност,

🔶Умишлено изкривяване на иситината с цел лично облагодетелстване (например: лъжливи промоции, заблуда с некачествена стока и др.)

🔶Ако някой върши престъпление, ти си длъжен да се обърнеш към органите на реда и съда, не да наказваш сам виновника! ”Наказанията” трябва да идват от Вс-ния и който е отреден като легална  професия и институция за това( съд), а не от пострадалия.

🔶Забрана за чревоугодничество и не пазене на физическото тяло и душатарязане ( освен по лекарско предписание), белязване,

Поставянето им в опасност

🔶Аборта не е позволен, освен в много рядки изключителни ситиации.

🔶 Вс-евишният е дал хора -специалисти, за да помагат на останалите.  Той е сътворил както болеста, така и лека за нея. Не може да оставяш себе си и здравето ти разчитайки на чудо, за да се лекуваш.

🔶Забрана за не позволени връзки и свързване-

* Когато мъжът и жената са интимни и заедно те стават едно цяло.

Освен телата си те обединяват душите, кармата, греховете и съдбата си.

Всяка намеса на 3-ти лица (дори и ‘тайна’ такава) има недобри последици за тяхното общо поле и източника им на сила и благоденствие.

🔶Не позволени връзки :

Мъж с омъжена жена или обратното,

Мъж с много жени или обратното,

безразборни отношения,

мъж с мъж, жена с жена. човек с животно, педофилия,  между близки родственици, интимност с жена в месечен цикъл, всякакъв разврат– вкл. и не морално поведение не отговарящо на мисията на някой дадена му от Вс-ния.

🔶Човек има забрана за маструбация- това е  един от най-големите грехове за които света ни трябва да прави поправка днес ( важи за мъже и жени.)

🔶Забранени са още похотливи мисли, думи, дейстевия ( порн-о_), изневяра.

🔶Не са позволени интимност в пияно, гневно състояние, в липса на любов, за задовляване на нагона или по не взаимно желание.

🔶Всяка възбуда при която половия контак е невъзможен или непозволен е забранена даже и между влюбените съпруг и съпруга. Сексуалната енергия е Бож-вената енергия. Тя не принадлежи на човека и той има забрана да я разпилява или камоли с нея да върши грехове.

🔶Ако някой спазва всички останали инструкции, но ”свързва” себе си не правилно, благословията му ще остане заключена в Небесата.

 

🔶Най-сериозни са последиците за онзи, който знае и въпреки това нарушава законите на С-здателя. Най-не добре е ако го прави на пук и с дързост и арогантност към Вс-ния ( като се бунтува ) срещу Него.

Изброените по-горе грехове ( нарушения на хармонията в света) според мъдрите изтоници отрязват душата от корена и от Изт-ника ( Вс-ния) и намаляват връзката и с Тв-реца . Частично тя се ‘отделя’от Него. Най-тежкото следствие е тотално заличаване на душата ( и тялото).

 

Разкаянието (завръщане към Всеви-ния) има силата да поправи частично или изцяло последтствията от не моралното поведение на хората и да спре недоброто следствие и то да не се случи.  Важно е обаче да бъде направено правилно и след него човек наистина да измени себе си завинаги.

За някой хора ”Вратите в Небесата за разкаянието” са затворени и те или: ♦ не вярват в това или ♦не се сещат или ♦не знаят че трябва или ♦не правят правилно разкаянията си.

💛Как се прави разкяние (завръщане към Вс-евишния)💛

(Не е необходимо спец място. Най-добре бъди у дома, други хора не трябва да чуват за твоите грехове- не ставай сам ”свидетел” за себе си, освен ако не искаш да се извиняваш на тях)

🔶Не можеш да правиш разкаяния в тоалетната, нито да мислиш или говориш за Вс-ния в това място

🔶Признаваш единствено пред В-сшата сила за стореното ( не е свърано с конкретна ре,лиг…) Вс-евишния няма пол, ръст, тегло, форма)

♥Разкаваш на ГЛАС подробно какво се е случило – (така духовно изкарваш нечистотата от себе си), ♥СЪЖАЛЯВАШ ИСКРЕНО в сърцето си,

♥извиняваш се и ♥спираш завинаги с нередното.

” Аз бях виновен, Всевиш-ен, признавам своята вина и напълно осъзнавам това”

🔶Ако казваш автоматично и не осъзнаваш вината и последствията на стореното от теб, тогава разкянието ти не работи напълно. 

🔶След като се покаеш Вс-ният ще ти изпрати изпит със същото, за да те тества. Той ще е много искушаващ и предизвикателен! Ако го минеш успешно ще покажеш, че си нов човек- и вече заслужаваш нова съдба, присъда и нова реалност.

Разкаяние от страх изичства греха, но той остава в Творението и можеш да се върнеш към него! Разкаяние направено от любов и желание на човек да е по-близо до Вс-ния и да има по-силна връзка с Него изчиства греха от Вселената и той се заличава все едно никога не се е случвал.

Някои грехове са по-сериозни и дълбоки и за тях човек ще трябва да се разкайва няколко пъти.  Ако чувстваш срам, болка, негатовнст, и идва често в ума ти- греха още стои в аурата и душата ти.

Разкаянието работи когато с него има и прошка- ( към теб, към другите, и Вс-ния)

”ПРОСТИ и ЗАБРАВИ” или и за твоите грехове няма да бъде ЗАБРАВЕНО и ПРОСТЕНО.

Този който прави разкаяние, но не изменя себе си ще слиза по-ниско от колкото е бил преди

( психически, физически, финансово, емоционално)  Не забравяй за какво се покайваш! Това не е някаква шега. Не може да си играеш със С-здателя…

🔶Забранено е след като си се покаял и изменил да мислиш себе си за грешник или да чакаш наказание!

💛Онзи който изменя себе си, греха си ще обърне в заслуга, ще се премести на по-хубаво и ще получи подарък. Той може да стигне до ниво и място, до което човек без грехове не може да отиде.

Ако си направил разкаяние, но след това си сторил същото прегрешение- покаянието  ти не е прието в Небесата.

Правиш ли не добро с идеята да се разкаеш някога в бъдещето, от Небесата  ще ти отнемат възможността и няма да успееш да се покаеш ( ще забравиш например или няма да съжаляваш за стореното).

💛Приканвай и другите хора около теб да правят разкаяния ( заВръщане към Все-вишния). В корена си душите ви са свързани.

💛Този който направи разкаяние в последните си минути от живота, греховете му ще бъдат почистени и няма да му се напомнят в деня на големия съд. Но не трябва да отлагаш покаянието, защото може и да изпуснеш възможността! 

💛Света ни е съзададен за момента в който човекът ще каже: ”Признавам своята вина за случилото се, извинявам се” и поеме отговроност!

Колкото по-ниско е паднал някой, толкова по-високо може да се издигне. Най-святото пада в най-ниското, но и има възможността да се качи най-високоНай-голямата светлина е скрита в най-голямата тъмнина.  Няма нищо непоправимо, докато си все още тук в този свят.

💛Разкянията се правят всеки ден ( DAILY DETOX на Душата)– оптимално е вечер преди сън- отдели си 5 мин или на момент,а като се сетиш или сбъркаш. Прими го като самоанализ и бърза промяна на себе си и корекция на мястото на което се намираш:

*спрямо теб самия,* хората и *Вс-ния.

Това е поправка на твоите  мисли, думи, поведение и промяната ти към по -добро, правилно и хубаво.

Ако правиш сам съд на себе си на земята, горе в Небесата няма да те съдят. Съда може да бъде само 1.

Процесът на ”покаяние” ( заВръщане към Всев-ишния) освен еднократен акт, трябва да се приеме и като цялостна  система и начин на живот с всекидневно изучаване на законите на С-здателя, промяна на теб и прилагането им в живота ти.

Светът ни е съзададен от Вс-ния, за да се насладим на него ( на връзката ни с Тво-реца през  този материалане свят) но по правилния и позволен начин.

💛Мисията ти е радост и добро настроение. Също  удоволетворение от твоите Красиво и Здраво Тяло, работа, професия, любим/а, семейство, приятели, почивки,  хоби, занимания  …

Щастието е избор! Дава ти се шанс. Избирай внимателно и разУМНО ♥

Когато работиш “със” и “за”душата резултатите, които ще постигаш, ще остават заслуга за вечността.♥

 

За допълнителни въпроси ми пиши♥

 

 

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *