Нелечима болест? Как да я излекуваш?

В света ни има милони болести и всеки човек страда от нещо. Може да е минимално- болка в главата или в зъба например, но това го измъчва по някакъв начин.

Как да махнеш болестта?

Болестта се дава от Небесата. Тя идва с идея до теб. Моли се на Вс-ния както ти я е дал така и да си я вземе обратно! …Вижте повече

Свързан ли си с Твореца или стоиш отделен?

Човек прави грехове ( не правилни за хармонията в Творението мисли, думи, действия) поради 2 основни причини:

1. Дух на глупостта влиза в него (Не добра енергия) и му замъглява ума от там мислите и действията му стават не добри, и така може да падне до най- ниското.

2.Той забравя за Вс-ния и когато е отделен прави грехове и  така се отдалечава …Вижте повече

Виждай потенциала в човек. Така ще му помогнеш да расте

Всеки човек е с потенциал за вяра, осъзнаване и разбиране за съществуването на една единна Ви-сша сила управляваща всичко съществуващо и направляваща хората и което им се случва, но на някои, това разбиране е все още изключено в съзнанието и ума.

Ако ти не си от тях трябва всеки ден да благодариш на Тв-реца, че те е избрал и отделил.

Вижте повече

Обещана ти е победа

Всички изпитания в живота са тест за вяра.

До колко си готов да се уповаваш на С-здателя.

Ако много искаш нещо, но то не става както го желаеш, това е духовна война.

Остави Вс-ния да те управлява и води.

Обещана ти е победа, ако успееш да направиш това и му се довериш.
Ти върши само което зависи от теб, а Той ще свърши всичко останало.
Тв-реца …Вижте повече