Мисия жена! Мъжът се влияе от нея.

При сътворяването на света Вс-ния създал една обща душа, която след това разделил на 2 отделни части с мъжка и женска полярност (Адам и Ева).
И в мъдрите книги е написано, че когато Ева била подлъгана от злото и изневерила на Адам със змията, тя автоматично в същия този момент свалила и душата на Адам ниско долу.

Той е паднал заедно с …Вижте повече

Корена на страха е греха

Корена на СТРАХа е ГРЕХА

Когато човека се страхува той става като магнит за не хубавите неща. Най-високата заповед е вяра в В-ния. Да му се довериш. Ако се страхуваш значи не го правиш.

Има добър страх- който те спира да скочиш от високо, да си порежеш пръста, или е свързан с духовните неща: не си се държал добре с някой, не …Вижте повече