Злото е служител на Тв-ореца

Злотот не е независима сила или същност отделена от Тв-еца, която се бори срещу Създателя си, то е негов служител .

Мъдреците казват че дълбоко в себе си злото не иска хората да се поддават на провокациите му.

Без не доброто човек няма да може да се развива и усъвършенства.

Така той е активиран да се движи и променя.

Най-важния ти “фитнес” треньор е …Вижте повече