Жертва или победител? Виж кой си сега

Всичко, което е създадено в света ( растения, материалната природа, тялото ти, качествата на характера, емоциите, чувства, настроенията и т.н.) е с цел ти да усъвършенстваш себе си  и душата ти и така да се доближаваш по-близо до Вс-ния.
Трупаш духовни облаги, които ще остават с теб за вечеността.
Материалните са за кратко, имат лимит, те са само за тази земя и …Вижте повече

Съпротивлявай се!Ти можеш, ще успееш!

Мисията ти е да свържеш душата си тук долу с Тв-реца горе.
Представи си го образно като канал през който тече безкрайното щастие, мотивацията, енергията и доброто настроение. Твоята главна задаче да се включиш към него.
По пътя ще имаш много и различни пречки. Те запушват и блокират връзката. Това е изпитанието и трудността през която задължително ще трябва да премиинеш. Такава …Вижте повече

Похот и изкушение

Злото което се намира в човек (в ума му) го  примамва с 2 способа :

С разум

То ще извади всякакви доказателства, за да те убеди да сториш нещо не добро. Ще го изкара полезно за теб. 

” Само един бонбон хапни какво толкова, в какаото има витамини”

Злото ти говори, прави ти се на приятел.

То знае как да те омае, защото те познава …Вижте повече

Свързан ли си с Твореца или стоиш отделен?

Човек прави грехове ( не правилни за хармонията в Творението мисли, думи, действия) поради 2 основни причини:

1. Дух на глупостта влиза в него (Не добра енергия) и му замъглява ума от там мислите и действията му стават не добри, и така може да падне до най- ниското.

2.Той забравя за Вс-ния и когато е отделен прави грехове и  така се отдалечава …Вижте повече

Влез в предизвикателството и излез по-силен и с по-красиво тяло

Вс-ния иска хората да влизат в предизвикателствата които им изпраща, за да излязат победители от там.

Това Му носи истинска радост и удоволствие.

Най-много трябва да се бориш където имаш изкушения и зависимости. На това място е поправката на душата ти.

Преодоляваш ли тях от другата страна се крие най-хубавото отредено за теб. Нова реалност, възможности, тяло и свят.

Въздържай се от излишна храна, пиене, …Вижте повече