Свързан ли си с Твореца или стоиш отделен?

Човек прави грехове ( не правилни за хармонията в Творението мисли, думи, действия) поради 2 основни причини:

1. Дух на глупостта влиза в него (Не добра енергия) и му замъглява ума от там мислите и действията му стават не добри, и така може да падне до най- ниското.

2.Той забравя за Вс-ния и когато е отделен прави грехове и  така се отдалечава …Вижте повече