Свят на безкрайните проблеми

Има 3 основни причини които ИЗВАЖДАТ човек от ЩАСТИЕТО в СЕТА и го ПОСТАВЯТ в усещането и ВЯРАТА, че живота е БЕЗКРАЙНО СТРАДАНИЕ, с НЕспирните ПРОБЛЕМИ и без много хубаво в негои ако се появи е само за малко:

ЗАВИСТТА

ПОХОТТА

Стремеж към ПОЧИТ (търсене на УВАЖЕНИЕ и ПОЧЕСТИ от оставалите, насладата от тях )

Те го ОТДЕЛЯТ от Вс-ния – от щастието и …Вижте повече

Похот и изкушение

Злото което се намира в човек (в ума му) го  примамва с 2 способа :

С разум

То ще извади всякакви доказателства, за да те убеди да сториш нещо не добро. Ще го изкара полезно за теб. 

” Само един бонбон хапни какво толкова, в какаото има витамини”

Злото ти говори, прави ти се на приятел.

То знае как да те омае, защото те познава …Вижте повече