Жертва или победител? Виж кой си сега

Всичко, което е създадено в света ( растения, материалната природа, тялото ти, качествата на характера, емоциите, чувства, настроенията и т.н.) е с цел ти да усъвършенстваш себе си  и душата ти и така да се доближаваш по-близо до Вс-ния.
Трупаш духовни облаги, които ще остават с теб за вечеността.
Материалните са за кратко, имат лимит, те са само за тази земя и …Вижте повече

Повече добро или зло вършиш? Измени съдбата и последствията

В света ни има добро и зло и те са смесени. Твоята задача е да ги разграничиш и отделиш. Не доброто не може да бъде махнато, то трявба да бъде подчинено. Негативното превърни в позитивно- тъмнината в светлина. Единствено с твоето действие можеш да ги смениш.

И това според мъдреците е в ръцете само на човека- Вс-ния не се намесва, защото …Вижте повече

Свързан ли си с Тв-реца или си отделен? Разбери сега

Има неотменими правила и закони, които важат за всички- не лъжи, не кради, не изневерявай и т. н .
Но заедно с това Вс-ния  е дал индивидуални задачи и напътствия на всеки човек лично. За това си изпратен -за да вършиш тях. Твоето не е като на другия. То е уникално, специално и неповторимо!
Имаш отговорната задача да свържеш сам си с …Вижте повече

Виждай потенциала в човек. Така ще му помогнеш да расте

Всеки човек е с потенциал за вяра, осъзнаване и разбиране за съществуването на една единна Ви-сша сила управляваща всичко съществуващо и направляваща хората и което им се случва, но на някои, това разбиране е все още изключено в съзнанието и ума.

Ако ти не си от тях трябва всеки ден да благодариш на Тв-реца, че те е избрал и отделил.

Вижте повече