Свързан ли си с Тв-реца или си отделен? Разбери сега

Има неотменими правила и закони, които важат за всички- не лъжи, не кради, не изневерявай и т. н .
Но заедно с това Вс-ния  е дал индивидуални задачи и напътствия на всеки човек лично. За това си изпратен -за да вършиш тях. Твоето не е като на другия. То е уникално, специално и неповторимо!
Имаш отговорната задача да свържеш сам си с …Вижте повече