Депресия, притеснения, паник атака и страхове. Излекувай бързо сега

Всякакви симптоми на депресии, тъга, безпричинни притеснения, страхове, паника,  тревожност, ленност, негативни или натрапчиви мисли към човек или ситуация имат духовен корен.
Ти си ги предизвикал с твоите мисли, думи или постъпки. Защото си нарушил някой от законите на С-здателя за хармонията в Творението Му.

Всичко изброено е болест на душата, която се проявява във физическия ти свят и усещания за да …Вижте повече

Отключи и отблокирай съдбата и късмета си

Когато един човек го заболи заради друг, част от душата и на 2- мата остава заключена в зоната на не доброто. Загубваш искри от себе си в атмосферата.
И тогава силата им намалява. Това блокира кармата и на 2 -те страни – и на обидения и на обидилия! Даже и да не си спомнят за случилото се.

Твоята задача е да върнеш …Вижте повече