Всичко което в момента не е при човек не е предназначено от Всевишния за него сега

Има неща ОТРЕДЕНИ за теб, но трябва да ги ЗАСЛУЖИШ и след време може и да ги ПОЛУЧИШ.

” Който ЖЕЛАЕ онова, което НЕ му трябва, всичките му дни ще бъдат в СТРАДАНИЕ ”.

Ако жадуваш това, което НЕ е за теб и се опитваш с ХИТРОСТ да го ОТНЕМЕШ от ДРУГ, онова което ти имаш сега, ще ти се ВЗЕМЕ.

Освен това, …Вижте повече