Тя е твое огледало

Твоята жена и половина реагира на теб.

Тя е твое огледало, което ще те натиска на точното място, за да можеш ти да растеш.
Показва ти грешките, които те блокират и ти пречат в живота и развитието ти. Може би имаш ярост в себе си, стиснат си, стоиш в егото.
Тя ще те отрази и ако ти нараняваш нея, това ще се върне …Вижте повече

Ако все още си сама и нямаш половинка мъж

Жената влияе на своята мъжка половина от душата си даже и тогава, когато все още не са се срещнали и събрали в материлания свят като двойка и семейство.

В корена си те са едно в Небесата, независмо че телата им са отделни.
Ако ти правиш грях и той ще страда и ще пада заедно с теб. Правиш ли добро и хубаво и …Вижте повече

Радостта, парите и успехите в нашия свят са в ръцете на жените.

Енергията към нашия земята слиза от Вс-ния като през фуния. Прекалено мощна е за, да дойде директно. Жената е свръзката между Небесата и материалния ни свят.
И за, да тече правилно тази енергия са необходими 2 компонента.

Тя да знае как и да умее правилно да свързва себе си с Тв-еца/ Източника за да може да приеме от Него.

Греховете блокират връзката. (неправилните …Вижте повече