Обичай тялото си по най-правилния начин. Но как?

Засили Обичта, не я намалявай
Най -големия изпит в обичта към тялото е, че ти трябва да правиш точно обратното на това, което то желае и копнее на момента. Без да влизаш в крайността разбира се!

Този е единствения начин, за да се погрижиш правилно за него и да го дариш с любовта  си. (Обич към теб )

Тялото  (телесните желания) иска да …Вижте повече